Rookvrije Generatie

Scouting Amalgama biedt kinderen een veilige omgeving waarin zij een prettige tijd kunnen hebben en zich kunnen ontplooien. Een veilige omgeving is ook een gezonde omgeving. Daarom mag er al jaren op en rondom ons terrein niet gerookt worden tijdens opkomsten van jeugdleden (van Bevers t/m Explorers).

Scouting Amalgama sluit zich aan bij de beweging “Op weg naar een rookvrije generatie”.
Zie de website Rookvrije generatie scouting.

Hier de brief hierover aan de leden en de ouder.