Omgangsregels

Omgangsregels

In omgangsregels staan de afspraken over allerlei onderwerpen die kunnen spelen in je groep. Door met elkaar afspraken te maken en deze vast te leggen wordt het samenwerkingsklimaat in de groep verbeterd. Iedere groep heeft regels over de omgang met elkaar, soms als geschreven document, maar veel vaker als ongeschreven regels. De Scoutingwet geeft op een aantal punten duidelijk richting hoe we binnen en buiten Scouting met elkaar om willen gaan.

Omgangsregels gelden voor iedereen in een groep; leiding, jeugdleden, bestuur, maar ook bezoekers of ouders. Door de omgangsregels regelmatig ter sprake te brengen en na verloop van tijd te herijken, blijft het ook onder de aandacht van de leden.
Een voordeel van omgangsregels is dat iedereen weet wat de normen zijn wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Ouders, leden en vrijwilligers die merken dat een organisatie aandacht heeft voor veiligheid, zullen eerder met vragen en problemen naar voren komen.

In het document “Omgangsregels” vind je de omgangsregels zoals we deze bij scouting Amalgama met elkaar bespreken.

Scouting Amalgama onderschrijft het standpunt van Scouting Nederland waar het gaat om het gebruik van alcohol, drugs en roken bij Scoutingactiviteiten.

Hier het Standpunt Scouting Nederland.

Daar is o.a. in opgenomen:
Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.