Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van onze Groepsvereniging Amalgama, door of namens het lid, geschiedt door een schriftelijke mededeling aan het Bestuurssecretariaat van onze Groepsvereniging. Het lid is contributie verschuldigd tot en met de laatste maand waarin het lid nog het scoutingspel heeft gespeeld.

Verwijzing; Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland Paragraaf 5.8