Penningmeester

Scouting Amalgama zorgt voor de activiteiten voor uw kinderen; de opkomsten op zaterdag, weekendkampen en het zomerkamp. De Scouting kent een bestuur dat zorg draagt hiervoor en de staf/leiding ondersteunt, invulling geeft aan de groepsraad en de bestuursvergaderingen (4 x per jaar).
Voor onze Scouting Amalgama zoeken wij in verband met het vertrek van onze huidige penningmeester.

Functieprofiel

Je bent penningmeester van het bestuur van Scouting Amalgama. Als penningmeester vertaal je het beleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën.

Wat doet de penningmeester?

 • Opstellen van de jaarstukken: begroting, jaarrekening en balans
 • Financiële administratie, archiveren
 • Beheren van de rekeningen (en contanten)
 • Versturen contibutieverzoeken
 • Controle deelbegrotingen (speltakken, zomerkamp, verenigingsactiviteiten) en uitgaven
 • Subsidieaanvraag en -verantwoording (samen met de voorzitter)
 • De penningmeester maakt deel uit van het verenigingsbestuur

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 6 uur per maand
 • Er zijn ongeveer 8 vergaderingen per jaar (bestuur en groepsoverleg)
 • Aanwezigheid en deelname bij groepsactiviteiten is niet verplicht maar wel gewenst

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Theo Hutting – penningmeester Amalgama theo@scoutingamalgama.nl

Mocht u geïnteresseerd zijn, of iemand kennen die deze functie zou willen vervullen, dan vernemen wij dat graag. U kunt zich melden bij een van de bestuursleden of per mail aan : info@scoutingamalgama.nl